Назначение нового генерального директора предприятия

Директорлар кенесінің 2023 жылғы 24 ақпандағы шешімімен Дуанбай Әубәкірұлы Сабанбаев 2023 жылғы 2 наурыздан бастап "ҚИ 811 автожөндеу зауыты" АҚ бас директоры болып тағайындалды.
Дуанбай Әубәкірұлы 1963 жылы Ерейментау қаласында дүниеге келген. Астана қаласында құрылыс техникумын "техник-құрылысшы" мамандығы бойынша, сондай-ақ Алматы қаласының Қазақ Еңбек және әлеуметтік қатынастар Академиясын "құқықтанушы-заңгер" мамандығы бойынша бітірген.
Машина жасау саласында 20 жылдан астам тәжірибесі бар: жұмыс көлемін жоспарлаудан, жобаларды жүргізуден және Қызметті ұйымдастырудан, құрылыс-монтаждау жұмыстарының орындалуын бақылаудан бастап "Семей инжиниринг" АҚ және "ҚИ 811 автожөндеу зауыты" АҚ, "Қазақмыс корпорациясы" ЖШС ЛМЗ сияқты ірі кәсіпорындарды басқаруға дейінгі үлкен кәсіби жолдан өтті және басқалар.
2007 жылы "Еңбек сіңірген машина жасаушы" белгісімен марапатталған. 2019 жылы жоғары еңбек жетістіктері үшін Қазақстан Республикасының "Еңбек даңқы" 3 дәрежелі мемлекеттік наградасына ие болды.

Решением Совета директоров от 24 февраля 2023 года Сабанбаев Дуанбай Аубакирович назначен генеральным директором "АО 811 авторемонтный завод КИ" со 2 марта 2023 года.
Дуанбай Аубакирович родился в 1963 году в г. Ерейментау. Окончил Строительный техникум г.Астана по специальности "Техник-строитель", а также Казахскую Академию Труда и Социальных Отношений г. Алматы по специальности "Правовед-юрист".
Имеет опыт работы в сфере машиностроения более 20 лет: прошел большой профессиональный путь от планирования объемов работ, ведения проектов и организации деятельности, контроля за выполнением строительно-монтажных работ до руководства крупными предприятиями как АО "Семей инжинринг" и АО "811 авторемонтный завод КИ", ЛМЗ ТОО "Корпорация казахмыс" и другими.
В 2007 году награжден знаком "Заслуженный машиностроитель". В 2019 году удостоен государственной наградой Республики Казахстан "Еңбек даңқы" 3 степени за высокие трудовые достижения.